Morgondagens jordbruk -utsolgt

Morgondagens jordbruk – med fokus på Östersjön er skrive av Artur Granstedt, agronomidoktor, docent ved Södertörns högskola og koordinator for Østersjøprojektet BERAS. I boken beskriver han hvordan et økologisk jordbruk, basert på lokale kretsløp og fornybar energi, kan minske overgjødslingen av Østersjøen, og i tillegg bidra til å minske den globale oppvarmingen. Økologisk kretsløpsjordbruk kan dessuten forhindre spredning av kjemiske sprøytemidler, bidra til økt biologisk mangfold og stimulere en sosial og økonomisk landsbygdsutvikling i Østersjøområdet.

Boken innledes med en beskrivelse av de livsnødvendige økosystemene og deres innvirkning på jorden, havet, klimaet og maten. Forfatteren gir også en oversikt over hvordan vi mennesker griper inn og endrer det naturgitte og hvordan vi i løpet av kort tid kan bruke opp det naturen har bygget opp. Granstedt viser også hvordan vi kan dyrke jord, øke jordas fruktbarhet, få jorda til å blomstre og gi næringsrik mat for alle.

Grunnlaget for boka er Arthur Granstedts mange års arbeide med dyrking, forskning, rådgivning og opplæring i økologisk landbruk. I boken får man også innblikk i resultater fra studier av det rent praktiske arbeidet på en rekke gårder, dokumentert og evaluert i åtte land i Østersjøen-prosjektet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society). Dette arbeidet blir nå videreført med fokus på hvordan et skifte i landbruket kan foregå gjennom hele Østersjøområdet gjennom prosjektet BERAS Implementation.

Boken er finansiert av Europeisk regionalt utviklingsfond (ERDF) innenfor rammene for i Østersjøprosjekt BERAS ved Södertörn University, samt Biodynamisk Forskningsinstitutet i Järna, med tilskudd fra den svenske regjeringen via det statlige forskningsrådet Formas.