Studieforbundet Solidaritet

Studie- og opplysningsforbundet støtter kurs, opplysningstiltak, og studier for BdFs medlemmer og for gårder.
Biologisk-dynamisk Forening er medlem i Studie- og Opplysningsforbundet (SO). SO støtter kurs, opplysningstiltak og studier, og bistår med prosjektutvikling både for foreningens medlemmer og for gårder.
Studieforbundet Solidaritet er et studieforbund som organiserer, tilrettelegger og medarangører kurs og studieaktiviteter innenfor en lang rekke emner. Samtidig som det formidler økonomiske tilskudd til slike aktiviteter i medlemsorganisasjonene.
Forbundet behandler søknader om reisestipend for studier utenlands, og er bemyndiget til å gi godkjenning av studier etter voksenopplæringsloven.

MER INFORMASJON

For nærmere informasjon om støtteordninger og søknadsprosessen, ta kontakt med Studie- og Opplysningsforbundet ved landbruksøkonom Marianne Westby eller daglig leder og pedagogisk ansvarlig Bjørn Jansen:

Adresse

Studieforbund Solidaritet

Bæregveien 201,

1923 Sørum

 

Telefon

23 16 33 00

Faks

23 16 33 01

E-post

solokalt@gmail.com solokalt@gmail.com

Les mer om Studieforbundet Solidaritet på:
www.studieforbundetso.no