Melsom videregående skole

Kort om skolen
Melsom vgs. er en livskraftig og økologisk skole preget av raushet, fellesskap og unik kompetanse. Med en av Vestfolds flotteste eiendommer med skog- og landbruksarealer, strandlinje og kyststi som ramme for skolen, ligger forholdene meget godt til rette for læring og trivsel.

Opplæringen på Melsom vgs. skal preges av et læringsmiljø som alle kan få utvikle seg i. Naturbruk har tradisjoner helt tilbake til 1895 i Vestfold, og vi har således lang erfaring innen dyre- og hestehold, skogbruk, jordbruk, mekanikk og friluftsliv. Hestefaget, toppidrett hest innenfor sprangridning og trav og økologisk landbruk er skolens satsingsområde.

I samspill med Naturbruk tilbyr skolen også Medier og kommunikasjon med et eget topp moderne mediesenter.

Velger du Melsom vgs som din skole, vil du kunne oppnå fagkompetanse innenfor flere felt. I tillegg vil du kunne oppnå generell studiekompetanse etter 3 år som kvalifiserer deg for videre studier på høyskole og universitet.

 

Les mer her