Om Demeter

 

Den biologisk-dynamiske driftsmetoden er i dag et resultat av et årelangt og omfattende forsøks- og forskningsarbeid samt praktiske erfaringer. I rundt 60 land dyrkes det biologisk-dynamisk og det er 1.530.205 dekar Demeter-sertifisert i verden.

 

DEMETER-MERKET
Den økologiske driftsretningen biologisk-dynamisk landbruk er utviklet med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Landbruksmetoden er praktisert i Norge fra først på 1930-tallet. For godkjenning av biologisk-dynamisk landbruksdrift må alle minstekrav for økologisk produksjon være oppfylt, i tillegg til egne krav. Demeter-merket har vært registrert i Norge siden 1951.

Biologisk-dynamisk Forening har varemerkeregistrert Demeter i Norge, og gjennom Demeterforvaltningen samarbeider vi med Demeter International om revidering og utvikling av regelverk. Debio kontrollerer og godkjenner for bruk av Demeter-merket i Norge. Gjennom denne ordningen skal Demeter-merket sikres en vid bekjentgjøring og en godkjenningsordning som tilfredsstiller offentlige krav til kontrollsystemer. På norske biodynamiske produkter finner du den grønne Ø-en i tillegg til Demeter-blomsten. Dette er det norske sertifiseringsmerket for biodynamiske produkter. Det oransje merket er også i bruk i Norge, men da som et markedsføringsmerke. På importert biodynamiske produkter er det ofte kun det oransje merket som vises, og grunnen til dette er at man i mange land bruker dette som et sertifiseringsmerke.

Navnet Demeter er hentet fra oldtidens greske fruktbarhetsgudinne.