Järna Naturbruksgymnasium

Välkommen att studera vid Järna Naturbruksgymnasium
Järna Naturbruksgymnasium är en biodynamisk/ekologisk gård och skola i det vackra kulturlandskapet runt Järna, söder om Stockholm. Inom Naturbruksprogrammets breda lantbruksinriktning väljer eleverna olika yrkesutgångar beroende på intresse och specialisering. Utbildningen är treårig.
Teori och praktik
Teori och praktik varvas i de olika kurserna. Praktiken är främst förlagd till eftermiddagarna med övningar och skötsel av gårdens stall, ladugård, fordon, marker, skog och handelsträdgård enligt årets rytm. Längre praktikperioder ingår under årskurs två och tre.  Skolans stora nätverk av lantbrukare och andra företag och verksamheter i närområdet och internationellt ger ytterligare kvaliteter till kurser och praktikperioder. Examen i årskurs tre sker tidigt så att eleverna kommer ut på arbetsmarknaden till odlingssäsongen.Elever har möjlighet att ta motorsågskort A och B, Röjsåg RA/RB, körkort för traktor och förarbevis för fyrhjuling. Genom kursval kan man också uppnå högskolebehörighet.
Internat
Till skolans trivsamma internat kan elever som inte bor på orten söka om boende i veckorna. Internatet består av elva rum fullt möblerade. De boende har tillgång till flera gemensamma badrum och två kök. I veckorna serveras frukost och middag till internatets elever utöver skollunchen då hela skolan samlas. Maten på skolan kommer främst från den egna gården och gårdar i närområdet, det finns alltid ett vegetariskt alternativ och kött serveras ibland.
Ansök senast 17 februari, eller för omval före 15 maj
Välkommen med din ansökan!