Skillebyholm

 

 

 

 

 

 

Skillebyholm er et biodynamisk utdanningssenter i Järna, Sverige, med høyskolestatus. Du kan studere både heltid og deltid. Skolen er et alternativ dersom du trenger en grunnutdannelse, eller vil fordype deg i biodynamisk jordbruk.

Heltidsutdannelse
Gartner, økologi og entreprenørskap
Utdannelsen er 2-årig. Den gir en grundig innføring i økologisk og biodynamisk jordbruk og hagebruksdesign, samt verdifull innsikt i entreprenørskap (for deg som vil fungere som selvstendig næringsdrivende innen hagebruk-bransjen).

Lærer i kultur og økologi
Passer for deg som er interessert i kultur, økologi og pedagogikk. Som lærer i kultur og økologi har du en mulighet til å kombinere disse interessene i praksis. Utdannelsen formidler kunnskap om økologisk hagebruk og antroposofi.  Utdannelsen er 3-årig og inkluderer to praksis-perioder. Med vekt på det antroposofiske og biodynamiske tilegnes kunnskap gjennom forelesninger, diskusjoner, individuelle prosjekter, kunstneriske øvelser og praktisk arbeid.

Deltidsutdannelse
Biodynamisk hagebruk
Passer for deg som ønsker å kombinere et aktivt yrkesliv med videre studier i hagebruk og jordbruk. Utdannelsen strekker seg over 4 år og inkluderer 40 kurs og en 24 ukers lang praksis. Praksisen kan deles opp i perioder og man velger selv om fokuset ligger på hage- eller gårdsarbeid. Første året studeres følgende temaer: Vitenskap og natur studie, botanikk, dyrking, metamorfe studier, Goetheanistisk forskningsmetode, astronomi, og sensoriske læring.

For informasjon om kurs som holdes på Skillebyholm, se her