Dottenfelder Hof

Dottenfelder Hof er et kvalitetssikkert alternativ for utdannelse i biodynamisk landbruk i Tyskland.
Utdanningsmuligheten ligger nære Frankfurt/Main. Her tilbys det både månedlige og årlige kurs av høy kvalitet.

Dottenfelder Hof ble stiftet i 1968. I 1979 ble det etablert skole og forskning innenfor biodynamisk landbruk.

Årskurset
Årskurset på Dottenfelder Hof er et statlig anerkjent heltidskurs. Kurset retter seg mot mennesker som har fullført landbruksutdannelse -eller en likeverdig arbeidserfaring og kunnskap fra gård eller hagebruk- og som ønsker kunnskap om biodynamisk drift. Målet for kurset er en helhetlig forståelse av den biodynamiske tanke- og arbeidsmetode, slik at et selvstendig arbeid innen biodynamisk landbruk og hagedrift blir mulig. Drøftingen av antroposofiske tekster og ideer spiller en sentral rolle ettersom antroposofien danner grunnlaget for den biodynamiske forståelsen. Det antroposofiske verden- og menneskebilde er en mulighet til å overvinne og å se videre forbi dagens tankemønstre og tenkevaner.