Styret og tillitsvalgte

STYRET

Kontaktperson & daglig leder: Eric Brinkhof, Tlf 48332258, e-post: biodynamisk@biodynamisk.no

Styreleder

Elizabeth Wirsching, Oslo
Arbeider i BINGN og Antroposofisk selskap
Tlf.: +47 476 23 744
E-post: elizabethwirsching@gmail.com

Styremedlemmer

Eva Bühler
Gartner Alm Østre
Tlf.: +47 40675997
E-post: eva@almostre.no

Ellen Marie Forsberg
Seniorrådgiver
Tlf: 90647371
E-post:

Eric Brinkhof
Bonde og birøkter, Solhagen
Tlf: 4833 2258
E-post: eric.brinkhof@gmail.com

JM Vibhoda Holten, nestleder
Fagleder agroøkologi
Tlf: 916 98 010
E-post: happygoat28@gmail.com

 

Varamedlemmer

Børre Solberg

Idun Leinaas

 

Regelverksutvalget for Demeter

Lene Stangnes, leder
Bonde, Sørgard’n
Tlf.: + 47 986 64 029
E-post: lenstang@online.no

Pierre Sachot
Bonde
Tlf.: +47 975 66 860
E-post: sachot.p@gmail.com

Ellen S. Gabriel
Lærer
Tlf: 9760 2114
E-post: ellen.s.gabriel@gmail.com