Internasjonalt samarbeid

Grunnlaget for det biologisk-dynamiske jordbruket ble lagt i åtte foredrag av Rudolf Steiner, holdt i Koberwitz ved Breslau fra 7. til 16. juni 1924.

Foredragene er basert på åndsvitenskapelige forskningsresultater av prosesser i jord, plantevekst og dyrehold, og gir praktiske anvisninger på hvordan vi kan styrke livsprosessene i alle ledd for å produsere matvarer av ernæringsmessig høy kvalitet.

 

Biologisk-dynamisk jordbruk er en internasjonal bevegelse og denne formen for økologisk jordbruk drives i dag i mer enn 50 land. Det internasjonale arbeidet inspireres og koordineres fra det antroposofiske sentret Goetheanum i Dornach, Sveits. I forskjellige samlinger i Dornach drøftes spørsmål om faglige, sosiale, miljømessige og kulturelle utfordringer knyttet til en videre utvikling av det biologisk-dynamiske jordbruket.

 

Norge deltar aktivt i dette arbeidet og har faste utsendinger i samlingene.

Link til Goetheanum: http://www.goetheanum.org/