Økt kunnskap om av biodynamiske landbruksvarer

Prosjektperiode: 01.01.2016-31.12.2016
Prosjektleder: Kaarina Borud, kaarina.borud @ biodynamisk.no
 

Biologisk-dynamisk Forening har også i 2016 fått tildelt midler fra Landbruksdirektoratet til markedsprosjektet «Økt kunnskap om av biodynamiske landbruksvarer».

Målet med prosjektet er at det skal bidra til å øke kunnskapen om biodynamiske produkter blant forbrukere, produsenter og mataktører innen økologisk og biodynamisk landbruksproduksjon. Prosjektet skal fremheve den biodynamiske kretsløpsmodellens muligheter ift fremtidig utvikling av miljø og samfunn.

Resultatmål er:

  • øke omsetning av økologiske og biodynamiske matvarer blant offentlige og private aktører
  • styrke kobling mellom produsenter og mataktører, samt privatforbrukere
  • øke kunnskap innen foredling av økologiske landbruksprodukter, særlig melk
  • bidra til å utvikle og styrke informasjonsarbeidet knyttet til økologisk landbruk, særlig mot barn og unge

 

Støtten gis på bakgrunn av at det er behov for mer kunnskap ut til forbrukere om kjennetegn ved økologisk og biodynamisk matproduksjon.

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om, og forbruket av økologiske og biologisk-dynamiske landbruksvarer blant forbrukere og mataktører.
Det biodynamiske landbruket er en spydspiss i utviklingen av det økologiske landbruket i Norge, såvel som i andre land. Engasjementet for råvarekvalitet, og ønsket om å knytte til seg samfunnet ellers, gjør den biodynamiske bonden til en viktig aktør i kunnskapsspredning om biodynamisk og økologisk mat til forbrukere og mataktører i matbransjen.

Dette betyr at vi i foreningen skal gjøre en rekke aktiviteter som fremhever bøndenes arbeid, kunnskap og matkultur.

Tiltak i årets prosjekt er:

  • etablere digital formidlingsplattform for barn og unge
  • Bondens gull: arrangere fagsamling i kretsløpsjordbruk, praktisk kompostlegging, prøvetaking, formidling, gjødsling
  • arrangere 4 markeder med økofokus i samrbeid med Bondens marked oslo, hvorav ett marked er heløkologisk

Biologisk-dynamisk Forening vil også i år være del av ØKOUKA i Oslo i slutten av september. Les mer om ØKOUKA HER