Om foreningen

Om Biologisk-dynamisk Forening

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes helse og livskraft.

Foreningen ble stiftet i 1950 av en liten gruppe bønder og forbrukere som ønsket å arbeide for utvikling av et biologisk-dynamisk jordbruk i Norge. Gjennom et omfattende frivillig arbeid har foreningen arrangert kurs og seminarer, utviklet tidsskriftet Herba, deltatt i utviklingen av et Nordisk forsknings- og utviklingsmiljø, støttet opp om bokutgivelser og deltatt aktivt i utviklingen av det økologiske jordbruket, bl.a. ved etableringen av Debio, Norsøk og Økologisk Norge.

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for å spre kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.
Vi ønsker å sette fokus på et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes vitalitet og livskraft. Midt i tidens kommersielle hverdag kan dette synes som en vanskelig oppgave, men kikker vi bak mye av dagens støy, finner vi hos mange mennesker drømmer, lengsler, kunnskaper og handlinger som søker nye løsninger på de konkrete problemene vår livsstil skaper. Forbrukere, forskere og politikere søker sammen i nye nettverk for å sikre en langsiktig forvaltning av miljøets og menneskenes helse og omsorg for jordas ressurser.
Vi ønsker å bidra til økt kommunikasjon og samarbeid mellom miljøer som arbeider for å styrke det sivile samfunns påvirkningskraft, slik at mennesker over hele jorda, lokalt og regionalt, får et rimelig utbytte av, og en reel innflytelse på, sitt arbeid og sin hverdag slik at vi som enkeltmennesker kan bli en kilde til ny global kulturell vekst og verdighet.

 

Biologisk-dynamisk Forening arbeider i dag for å spre kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.


Våre hovedarbeidsoppgaver er:

 • Øke antall bønder som produserer matvarer av biologisk-dynamisk kvalitet.
 • Veiledning i biologisk-dynamisk jordbruk.
 • Bidra til etablering av lokale nettverk i en nasjonal sammenheng.
 • Gjøre produktene tilgjengelige gjennom et nært samarbeid med Alma, Vitalkost og andre omsetningskanaler.
 • Vedlikeholde, sikre og videreutvikle tilliten til Demeter som et gjenkjennelig merke for biodynamisk mat.
 • Videreutvikling av praktikant- og utdanningstilbud.
 • Framstille og formidle de biologisk-dynamiske preparatene.
 • Bidra til utvikling av alternative eierformer i landbruket.
 • Være med å øke samarbeid og samhandling i det antroposofiske miljøet.
 • Delta i utviklingen av et nordisk samarbeid.
 • Bidra til økt forskning innenfor jordbruks- og ernæringsspørsmål.
 • Styrke foreningens arbeidsmuligheter, bl.a. gjennom en økning av antall abonnenter og medlemmer.

Foreningen er representert i følgende råd og utvalg:

 • Kontaktutvalget for økologisk landbruk i Norge (Debio, Matmerk, Økologisk Norge, Norsøk, NLR, Biologisk-dynamisk Forening, Nofima, Mattilsynet)
 • Regelverksutvalget for økologisk landbruk
 • Landsstyret Økologisk Norge
 • IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), Norge
 • Nordisk  Biodynamisk Forum
 • En representant i Alliansen ny landbrukspolitikk
 • Nettverk for GMO-fri mat og fôr