Lenker

KORE er en norsk database gjør seriøse forskningsresultater på dyrkningsmetoders innvirkning på matkvalitet allment tilgjengelig. Databasen inneholder både sammenfattende artikler, presentasjon av vitenskapelige publikasjoner og forskningsprosjekter, samt en alfabetisk referanseliste. Opprettelsen av databasen KORE er initiert av Stiftelsen Eir – http://www.kore.no/

FiBL er en av verdens ledende forskningsinstitusjoner for økologisk landbruk i sammenheng med bærekraft. Det har kontorer i Sveits, Tyskland og Østerrike. Styrkene til FiBL er  tverrfaglig forskning, samarbeid mellom bønder og næringsmiddelindustri, løsningsorientert utviklingsprosjekter og rask overføring av kunnskap – www.fibl.org


Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
ble etablert i 1986, og holder til i Järna i Sverige. I sentrum for forskningen står det biologiske selvforsynte jordbruket. Det fremtidige kretsløpssamfunnet krever interaksjon med et skapende landbruk, basert på biologisk mangfold, fruktbar jord og rikelig energi fra solen – www.jdb.se/sbfi


Institute for
Biodynamic Research
Louis Bolk Instituut
Oekoseeds.de – Bingenheimer Saatgut
Sativa Rheinau GmbH
The Biodynamic Agricultural Association, UK
Umkreis-Instiut
Kultursaat e.V. dem Verein zur Förderung d. bio.-dyn. Gemüsesaatzucht
ReinSaat
Biodynamic-Research.net
Arbeitskreis für Ernährungsforschung
Woods End Research Laboratory
Rachel Carson Centre
Biochromalab
The Organic Center
Michael Fields Agricultural Institute