Styret og tillitsvalgte

KONTAKTINFORMASJON:

Daglig leder Eric Brinkhof, tlf.: 48332258, e-post: biodynamisk@biodynamisk.no

Styreleder Elizabeth Wirsching, tlf.: 47623744, e-post: biodynamisk@biodynamisk.no

 

STYRET I BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING:

Styreleder

Elizabeth Wirsching, Oslo
Arbeider i BINGN og i Antroposofisk selskap
Tlf.: +47 476 23 744
E-post: elizabethwirsching @ gmail.com

Styremedlemmer

Eva Buehler

Bonde, Alm Østre

Tlf 40675997

E-post: eva@almostre.no

Ellen Marie Forsberg
Seniorrådgiver
Tlf: 906 47 371
E-post: ellen.m.forsberg@gmail.com

Eric Brinkhof
Bonde og birøkter, Solhagen
Tlf: 4833 2258
E-post: eric.brinkhof@gmail.com

JM Vibhoda Holten
Fagleder agroøkologi
Tlf: 916 98 010
E-post: happygoat28@gmail.com

 

Varamedlemmer

Børre Solberg

Idun Leinaas

 

 

Demeterforvaltningen

Regelverksutvalg Demeter:

Lene Stangnes (leder)
Bonde, Sørgard’n
Tlf.: + 47 986 64 029
E-post: lenstang@online.no

Pierre Sachot
Bonde
Tlf.: +47 975 66 860
E-post: sachot.p@gmail.com

Ellen S. Gabriel
Lærer
Tlf: 9760 2114
E-post: ellen.s.gabriel@gmail.com

Demeter Norge:

Urs Gamper

Bonde, Ruud Gård

Tlf: 97198010

E-post: usolheim58@gmail.com