Årsstudium i økologisk landbruk

Høgskolen i Hedmark / Årsstudium i økologisk landbruk

Hva blir jeg?
Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen veiledning, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer, eller primærproduksjon, hvor økologisk landbruk og økologiske varer er en viktig

Kort om utdanningen
Studiet foregår på deltid over to år. Det er to to-dagers samlinger per semester på Blæstad, i tillegg til nettundervisning. I studiet lærer du hvordan matvarer av høy kvalitet blir produsert med bruk av fornybare ressurser, og med tanke på at jordas fruktbarhet skal sikres på lang sikt. Du lærer om et husdyrhold som ivaretar dyrenes egenart og naturlig adferd.