Økt verdiskaping på gårdsbruk som produserer Demeter-sertifiserte jordbruksprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demetervarer, sertifisert etter den norske økologiforskriften av Mattilsynet/Debio, og etter tilleggsregler for Demeter-produksjon,.etterspørres i økende grad av trendsettende restauranter, men også av bevisste konsumenter. Noen av de mest profilerte spisestedene i Oslo har en klar preferanse for Demeter-produkter (http://www.dn.no/d2/d2mat/article2372158.ece)

Fram til 2008 fantes det et eget omsetningsledd for Demeter-produkter i Norge; Helios engros på Slemmestad. Etter at Helios ble lagt ned står man igjen med direktesalg til privatforbrukere fra den enkelte gård og noen restauranter. Produksjonsvolumet for biologisk-dynamiske produkter har stagnert, og for grønnsaker har produksjonen falt.

Det norske bondeeide initiativet Gardimillom i Nord-Gudbrandsdalen viser hvordan gårder gjennom felles opptreden makter å markedsføre sine produkter, opplevelser og gårdsprodukter.

I Tyskland finnes det flere dyrkingsforeninger med et strengere regelverk for økologisk produksjon enn minstekravene etter EUs normer. Det strengere regelverket kommuniseres til forbruker gjennom egne økologimerker som Bioland og Demeter. Tysklands største dyrkingsforening bruker Bioland- merket, mens produktene fra biologisk-dynamisk landbruk markedsføres under Demeter-logoen. I markedet oppnår produktene en merpris i forhold til vanlig økologisk produsert vare, og gir derfor en merverdi til produsentene. For å håndtere omsetning i større volum til forarbeidende bedrifter som slakteri, møller, bakere eller butikkjeder, har produsentene i flere landsdeler i Tyskland etablert egne sammenslutninger. Se f. eks: http://www.bioland.de/erzeuger/kontakt/erzeugergemeinschaften.html#c230


Mål for prosjektet
Målet med forprosjektet er å vurdere muligheten for etablering av en produsenteid sammenslutning av de biodynamiske gårdene. Dette for å bedre markedsadgang, øke produksjon, samt oppnå merpris for produkter fra økologiske gårder med biologisk-dynamisk driftsmetode. Gjennom en slik etablering kan varene også tilbys overfor storhusholdning som restauranter, og interesserte butikker i Østfold, Akershus og Oslo.

Attraktiviteten til de biodynamiske produktene kan øke gjennom felles omsetningskanal. Stikkord er større produktutvalg, større volum, mer konkurransedyktige priser og bedre logistikk og leveringssikkerhet.

Prosjektleder: Hans Gaffke, Rådgiver NLR SørØst, hans.gaffke@lr.no
Prosjektmedarbeider: Idun Leinaas, daværende daglig leder Biologisk-dynamisk Forening

Prosjektperioden: 01.05.13-31.12.13

Her er resultatet av prosjektet: Rapport 01.2014