Demeter Norge (DN)

DEMETER NORGE ble offisiell dannet på årsmøte 2021

Demeter Norge er del av Demeterforbundet og tar seg av forvaltning og markedsføring av Demetermerket i Norge.

 

Demeter Norge består av:

Urs Gamper
Bonde

Ruud gård Ro
tlf. 971 98 010

 

Eva Bühler

Bonde

Alm Østre

tlf. 40675997