Demeter Norge (DN)

DEMETER NORGE ble offisiell dannet på årsmøte 2021

Demeter Norge er del av Demeterforvaltningen og tar seg av forvaltning og markedsføring av Demetermerket i Norge.

 

Ansvarlig for Demeter Norge:

Sarah Danielsson
styreleder på Øverland Andelslandbruk                                                                                                                                                                                          tlf. 94869669