Forskning

Forskning

Det har gjennom 80 år pågått forskning og utprøving av den biologisk-dynamiske driftsmetoden.
Biologisk-dynamisk Forening arrangerer forskningstreff innenfor forskjellige ømråder av driftsmetoden. Foreningen tilbyr ved siden av forskningsarbeidet veiledning i biologisk-dynamisk jordbruk i hele landet.

Nordisk forskningsring
Allerede i 1949 etablerte aktive bønder og forskere i Norden «Nordisk Forskningsring».
Forskningsringens aktiviteter har vært til viktig inspirasjon både for den teoretiske og praktiske utviklingen av det biologisk-dynamiske jordbruket i Norden.
Med begrensede økonomiske midler har aktivitetene spent fra større naturvitenskapelige forsøk til utprøving av ulike driftsmetoder på felt- og gårdsnivå.

Det foregår i dag et prosjekt for å videreutvikle samarbeidet i Norden innenfor områdene utdanning, forskning, forbruker og markedsspørsmål og praktisk gårdsdrift.

Nordisk Forum er et åpent arrangement som holdes hvert år i november. Her belyses forskjellige aktuelle temaer knyttet til jordbruk, ernæring, miljø, helse, kulturelle og sosiale spørsmål.

DOK-forsøkene
I 1978 startet et langsiktig forsøk ved FiBL-instituttet i Sveits, der man gjennom et stort anlagt forskningsprosjekt, ville belyse hvordan ulike jordbruksmetoder oppfyller kravene til begrepet «bærekraftig jordbruk».

Arbeidet er lagt opp som en sammenlikning mellom tre forskjellige driftsformer av jordbruk:

  • Biologisk-dynamisk = D
  • Organisk-biologisk = O
  • Økologisk og konvensjonelt = K

Studien går derfor under navnet DOK-forsøkene.

Økologisk dyrking gir mer liv i jorda. Det forbedrer jordstrukturen og reduserer utvasking av næringsstoffer og jordtap pga. erosjon.

Jorda er et levested for planter, dyr og mikroorganismer. Plantene bygger opp biomasse som store og små dyr lever av når de  fordøyer plantene. Mikroorganismene fortsetter med å bryte ned organiskmateriale til enkelte næringsstoffer som igjen blir tilgjengelig for plantene, mens de samtidig bygger inn næringsstoffer i mer stabile forbindelser. Jo større mengdemikroorganismer vi kan måle pr kg jord, desto høyere er den biologiske aktiviteten. Med økt aktivitet i jorda bygges det bl.a. opp mer stabil humus.
Dette gir en forbedring av jordstrukturen og øker jordas evne til å stå i mot erosjon, pakking og utvasking av næringsstoffer. DOK-forsøkene viser at mark, mikroorganismer, bakterier og andre jordlevende dyr gjennom hele perioden utgjorde en vesentlig høyere andel av matjorda ved biologisk-dynamisk og økologisk dyrking, enn ved konvensjonell dyrking. Mellom 35 og 50 % høyere for de biologisk-dynamiske, og mellom 15 og 30 % høyere for de økologiske parsellene.

 

Resultatene fra DOK-forsøkene blir stadig mer brukt i forskningssammenhenger innenfor jordbruk. Flere eksempler på dette ble pubilsert i tidsskriftet «Herba».

Litteratur om forsøkene
I den oversatte utgaven av FiBLs dossier, beskrives resultater etter 21 års sammenhengende forsøksvirksomhet (1978–1999). Denne kan lastes ned her.

Link til nettside: www.fibl.org