Om forskjellen på økologisk og biodynamisk dyrking og matvarekvalitet

Demeter-produkter er økologiske..

Biodynamiske bønder kontrolleres etter alle økologiske regler. Produktene kan derfor merkes med EUs økomerker og det norske Ø-merket (Debio).

og i tillegg er de biodynamiske
Biodynamisk
betyr livskraft. Når man dyrker biodynamisk, arbeider man bevisst og praktisk med naturens livskrefter og deres styrkende virkning i jordbruk og matvarer.
Hensikten er å lage sunne matvarer og pleie jordas liv og fruktbarhet best mulig. Det krever kunnskap og omtanke, men gir en ekstra verdi og kvalitet i jordbruket og produkter med god smaklighet og høy næringsverdi.

 

 

 

 

Biodynamiske produkter er merket både med Ø-merket og Demetermerket.

 
Ekstra Demeter-krav

De internasjonale Demeter-reglene setter krav ut over reglene for økologisk dyrking, blant annet:

 • Lengre omleggingstid før Demeter-godkjennelse
 • Ingen bruk av bløtgjødsel eller fòr fra konvensjonelt landbruk
 • De spesielle biodynamiske preparatene* skal anvendes for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter
 • Det skal være husdyr (overveiende drøvtyggere) på gården.**
 • Hele gården, og ikke bare deler av den, skal være omlagt til biodynamisk drift.
 • Kyr skal ikke avhornes av hensyn til sunnhet, og de skal ha god nok plass slik at hornene ikke skaper problemer
 • Ingen bruk av GMO-lignende frøtyper (CMS-hybrider)
 • Ingen bruk av nanoteknologiske stoffer

* preparatene lages av ryllik, kamille, eikebark, løvetann og valeriana, samt kugjødsel og kisel.
** eller i et fast gårdssamarbeid.

Et levende mangfold
–      mer liv, økt matjordlag og fruktbarhet
Flere vitenskapelige forsøk viser at den biodynamiske metoden styrker og opprettholder matjordas fruktbarhet.

Kompost med biodynamiske preparater gir et større mangfold av levende organismer i jorda, bygger opp matjordas humusinnhold, og styrker dens evne til å binde CO2 og plantenes sunnhet.

Dette er en trygghet for både jord, vann, luft, planter, dyr og menneskers sunnhet – i dag og for fremtidige generasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

All organisk gjødsel i biodynamisk landbruk skal prepareres med biodynamiske kompostpreparater


Skånsom bearbeiding

Av hensyn til vår egen sunnhet må kvaliteten i de biodynamiske råvarene bevares best mulig ved bearbeiding. Demeter-reglene stiller derfor krav ut over økologireglene, blant annet:

 • Melkeproduktene skal ikke homogeniseres eller UHT-behandles.
 • I forhold til økologiske produkter er færre tilsetningsstoffer tillatt.
 • Juice skal ikke lages av konsentrat.
 • Korn skal helst males på steinkvern, bruk av hammerkvern er ikke tillatt.

Mat for kropp, sjel og ånd
Matvarer i Demeter-kvalitet er fremstilt for å gi både næringsstoffer og næringskrefter til hele mennesket.

Undersøkelser med helhetlige analysemetoder, blant annet biokrystallisasjonsmetoden, viser at biodynamiske matvarer generelt har større livskraft og indre kvalitet enn produkter fra andre produksjonsformer.