Åpen økologisk gård

På Åpen økologisk gård inviteres publikum til å bruke en dag og hele sanseapparatet i et ekte økologisk eller biodynamisk gårdsmiljø. Arrangementene bidrar til å skape nærhet til matproduksjon og er en møteplass for bønder og mennesker som ikke har direkte tilknytning til landbruket.

Økologisk Norge leder prosjektet Åpen økologisk gård og vil bidra med informasjon, arrangementsforsikring, materiell og markedsføring av arrangementene. Hvert år deltar mange av våre biodynamiske gårder!

Åpen økologisk gård er en arena for å skape entusiasme og formidle kunnskap om økologisk og biodynamisk matproduksjon og gårdsdrift gjennom sanseopplevelser.

Hvem kan delta?
Alle gårdbrukere, region-, fylkes-, lokallag og andre medlemmer i Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening, er velkomne til å arrangere Åpen økologisk gård. Er du ikke medlem kan du melde deg inn i Økologisk Norge her og i Biologisk-dynamisk Forening her.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt:

Are Einari Björklund Skau (prosjektleder): are@okologisknorge.no, tlf 47091906.

 Les mer om Åpen økologisk gård her.