Regelverksutvalget for Demeter (RVUD)

Regelverksutvalget for Demeter i Norge (RVUD) består av tre medlemmer som får sin mandat av styret i Biologisk-dynamisk Forening. Regelverksutvalget for Demeter samarbeider med Demeter International om revidering og utvikling av et internasjonalt regelverk for biologisk-dynamisk jordbruk. Regelverksutvalget for Demeter oversetter de internasjonale Demeter-reglene til norsk, og foretar eventuelle tilpasninger til norske forhold. De sørger for at de bedriftene som ønsker inspeksjon med sikte på Demeter-godkjenning får all nødvendig informasjon.
Biologisk-dynamisk Forening var medstifter av Debio som frittstående kontrollorgan for økologisk og biologisk-dynamisk produksjon i Norge. Navnet er kombinert av De = (Demeter) og bio = (biologisk). Debio utfører kontrollen for Demeter-godkjenning, og det beregnes ingen ekstra avgifter for bøndene for denne kontrollen. Eventuelle anker på vedtak truffet av Debio behandles av Regelverksutvalget for Demeter og styret i Biologisk-dynamisk Forening.

 

Regelverksutvalget for Demeter

Kontakt: demeter@biodynamisk.no

Loes van Alphen (leder)
Tlf: 91115519
E-post: demeter@biodynamisk.no

Pierre Sachot
Tf: 97566860
E-post: sachot.p@gmail.com

Ellen S. Gabriel
Tlf: 97602114
E-post: ellen.s.gabriel@gmail.com