Uavhengig utdannelse i Øst-Tyskland

Utdannelsesalternativet ble etablert i 2008, det strekker seg over fire år med oppstart årlig 1.Mars.
Hovedvekten av utdannelsen foregår på en valgt gård, der kunnskap om biodynamisk landbruk -eller hagebruk formidles.

Gårdsarbeidet følges opp med regelmessige seminarer, fire dager per måned. I seminarene opp arbeides natur- og åndsviteskapelige bakgrunner for landbruket. Gjennom gårdsbesøk og utflukter blir man kjent med mangfoldet av gårder og bedrifter. På begynnelsen av det tredje året er det en prøve, og på slutten av året en årsopgave. Fjerde året avsluttes utdannelsen med en praktisk og en teoretisk prøve.

Les mer om utdannelsen her