Kalø – Økologisk landbrugsskole

Kalø – Økologisk landbruksskole er den eneste økologiske landbruksutdannelsen i Danmark. Minste krav er å ha fullført ungdomsskolen, her finnes elever i alle aldrer. Skolen har eksistert siden 1982 og tar opp nye elever hvert år i august og januar. Utdannelsen består av tre kurs og to praksisperioder på 12 og 15 måneder.

Første kurs gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i økologisk landbruk. Innføringen strekker seg normalt over 20 uker. Det tas hensyn til individuelle behov og tidligere erfaringer.
Etter kurset følger 12-måneders praksis på en gård.

Andre del kalles «1.hovedforløp». Dette er et 16 ukers praktisk og teoretisk kurs som foregår på skolen. Formålet er å bearbeide opplevelsene fra praksisen og tilegne mer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.
Undervisningen består av klasseromsundervisning, selvstendige oppgaver, prosjekter og praksis i fjøs, verksted, maskinhall og ute på åkrene. Kurset avsluttes med en prøve.

Etter dette kurset følger 15-måneders praksis på en gård.

Tredje del kalles «2.hovedforløp», kurset strekker seg over 20 uker. Det har som formål å gjøre elevene i stand til å ta ansvar for den daglige produksjonen på gård og kunne foreta enkle planleggingsoppgaver. Undervisningen består av klasseromsundervisning, prosjektarbeid, praktiske oppgaver og gårdsbesøk. 2.hovedforløp avsluttes med en eksamen. Bestått eksamen kvalifiserer deg til faglært bonde.

Les mer om denne utdannelsen her

Produksjonsledelse
For de med lang erfaring som agronom, eller landbruksutdannelse tilbyr Kalø kurs i «Produksjonsledelse». Kurset strekker seg over 20-uker og passer for deg som tørr ta ansvar for den daglige driften og ledelse av produksjonen i et økologisk landbruk. Undervisningen foregår både i klasserom og utendørs. Du lærer om landbruksøkonomi, personalledelse og produksjonsledelse. Les mer om dette her