Innmelding

Bli medlem i Biologisk-dynamisk Forening

Biologisk-dynamisk Forening i Norge er en medlemsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.

Vi ønsker å sette fokus på et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes vitalitet og livskraft. Mange mennesker søker etter nye løsninger på de konkrete utfordringene vår livsstil skaper. Biologisk-dynamisk Forening ønsker å bidra til økt kommunikasjon og samarbeid mellom miljøer som arbeider for å sikre en langsiktig forvaltning av miljøets og menneskenes helse og omsorg for jordas ressurser.

Du er hjertelig velkommen som medlem i Biologisk-dynamisk Forening.

Som medlem støtter du vårt arbeid og får invitasjoner til seminarer, kurs og fagdager i regi av foreningen. To ganger i året får du tilsendt tidsskriftet «Herba» som dekker forskjellige temaer innenfor jordbruk, ernæring, kultur og natur. Det går også an å kun få tilsendt Herba, kryss da av for dette i innmeldingsskjemaet.

Personvernerklæring

Innmelding

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.