Sveits

www.ausbildung-biodyn.ch

Utdannelsen strekker seg over fire år. Den består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske undervisningen holdes – for det meste i vinterhalvåret- i skolens sentrum «Bioschwand». Den praktiske delen utgjør 4 års praktisk arbeid på gård.