Personvernerklæring

                   ORG.NR 971 321 946

Erklæring om personvern (av 20.7.2018)

Hvem er behandlingsansvarlig?

Administrativ leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Biologisk- dynamisk Forening.

 

Hva er formålet?
Formålet med behandlingen av personopplysninger i Biologisk-dynamisk Forening er å kunne drive foreningen som en medlemsorganisasjon.

 

Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er personopplysningsloven og GDPR-lovverket.

 

Hvilke personopplysninger behandles? 
De følgende personopplysninger behandles når det gjelder våre medlemmer:
Medlemmers navn
Medlemmers adresse
Medlemmers fødselsdato                                                                                                     Enkelte medlemmers personnummer i forbindelse med gaver og innsending til Skatteetaten.
Medlemmers kontingentforhold
Medlemmers e-postadresse
Medlemmers telefonnummer

Hvor hentes opplysningen fra?
All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra medlemmer selv. Kilder er:
–     innmeldingsskjemaet på www.biodynamisk.no
–     opplysninger sendt til     biodynamisk@biodynamisk.no

–     opplysninger sendt til oss per post

–     telefonsamtaler

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Medlemskap i Biologisk-dynamisk Forening er frivillig og alle opplysninger fra medlemmer er avgitt frivillig.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Vi benytter ekstern leverandør til trykking og utsending av medlemstidsskriftet Herba, så opplysninger om adresser og husstandsforhold oppbevares midlertidig hos tredjepart.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle medlemmer som er utmeldte eller døde blir slettet innen rimelig tid.

 

Digital post

Digital post sendes jevnlig til medlemmene og andre som har bedt om å få nyhetsbrev. Man kan til enhver tid melde seg av denne tjenesten.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte?
Medlemmer har rett til innsyn i hvilke opplysninger som behandles om den enkelte ifølge Personopplysningsloven.

 

Hvordan sikres opplysningene?
Alle medlemsopplysninger ligger sikkert forvart på sikker server med backup. Det er kun autorisert personale som har tilgang til medlemmers opplysninger.

 

 

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med Biologisk-dynamisk Forening biodynamisk@biodynamisk.no/ mobil 47623744