Demeter-klistremerker

Rullar med Demeter-klistremerker kan bestillast frå Biologisk-dynamisk Forening.

Kvar rull har 1000 klistremerker.

Klistremerka er gratis, men mottakar betaler porto.

For bestilling: biodynamisk@biodynamisk.no