Utlysning av midler til forskning

Nordisk Forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk kommer i april 2012 til å dele ut 2-3  forskningsbidrag på  15 000 -20 000 SEK (svenske kroner).

Støtten vil bli tildelt forskning som forsøker å fremme den biologisk-dynamiske dyrkningen i Skandinavia. Bidraget kan gis til såvel planlegging, gjennomføring som rapportering av forskningsprosjekt.

Søknaden må være innkommet til oss senest 1.mars 2012. Avgjørelen treffes cirka en uke sener og kan ikke overprøves.

Send søknaden til:
Nordisk Forskningsring for Biologisk-dynamisk jordbruk
Att. Ellen Spørck Gabriel
Bygdøy alle 57
0265 Oslo

eller til: ellen.s.gabriel@gmail.com