Tre såfrøaksjoner i mai

Foto: SPIRE Utviklingsfondets ungdom

Vi møter opp på tre forskjellige gårder på Østlandet i år; Kongsgården, Ommang og Alm Østre. Her blir det blir appeller, underholdning og lett servering. Deretter skal vi så et jorde sammen, som en symbolsk handling for å så spiren for en GMO-fri framtid. Vi vil spre kunnskap om hvorfor det er viktig at Norge forblir GMO-fritt, og vise at vi vil verne om bønders rettigheter til sin egen produksjon.

Arrangør: Nettverk for GMO-fri mat og fôr.