STEINERUKA 2018

Steineruka er en festivaluke for kunst, pedagogikk, vitenskap og landbruk som foregår i slutten av september. 
Steineruka ønsker å bidra til samtaler og debatt i det offentlige rom rundt aktuelle tema.

Virksomheter som har latt seg inspirere av Rudolf Steiner har de siste hundre årene hatt et lite, men solid feste i det norske samfunnet. Det dreier seg om et bredt spekter av virksomheter som alle har det til felles at de setter mennesket i sentrum, de er samfunnsnyttige, bærekraftige og søker gjennom sine progressive løsninger på ulike problemer å virke aktivt inn i samfunnet.

I Norge kjenner folk først og fremst til steinerskoler og steinerbanehager, i tillegg finnes en egen Steinerhøyskole, etisk bankvirksomhet, biodynamiske gårder, sosialterapeutiske virksomheter, helsepedagogiske skoler med flere.

se STEINERUKA.NO for mer info og program! Velkommen!