Spørreundersøkelse

I  forbindelse med en ny strategiplan som skal gjelde fra 2021 til 2024 ønsker styret veldig gjerne  å ha våre medlemmer og interesserte med på banen. Vi har laget en spørreundersøkelsen om foreningens fremtid og prioriteringene og vil veldig gjerne ha dine innspill!

Du finner den her:
https://no.surveymonkey.com/r/KRCLQZ3