Sørgard´n inviterer til Åpen økologisk gård 29.august

Sørgard´n inviterer til Åpen økologisk gård på lørdag 29.8 fra kl.11.00-15.00.

Her blir det mange aktiviteter for barna, blant annet høyhopping, natursti, rundballmaling og laging av pil og bue.
Program:
Kl.12.30 Gårdsomvisning med samtale om Det internasjonale jordåret 2015.
Kl.13.30 Eventyrstund med Randi Hegland Strøm.
Sørgard´n stiller ut en kunstnerisk utstilling av preparatplantene,
og
Matjorda-utstillingen (matjorda.no) kan du også få med deg!
Det blir salg av gårdens varer og noe godt å drikke og bite i.
Velkommen til Sørgard´n!
Stangnesveien 30, Tobøl

 

bilete-sørgardn-1024x742