Søk midler hos Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling

Utlysning av biodynamiske forskningsmidler på 10 000 til 20 000 SKR.

Midlene gis til forskning som forsøker å fremme den biologisk-dynamiske dyrkningen i Skandinavia. De kan gis til såvel planlegging, gjennomføring som rapportering av forskningsprosjekt.

Nordisk Forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk (NFR) ble opprettet i 1949.

Penger til biodynamisk forskning, 50 000 – 60 000 SKR  har kommet til NFR i april.
I Forsknings-og forvaltningsrådet for NFR er Lars Kjellenberg (S) leder og kasserer, da Niels Jensen trakk seg som leder i sommer. Fra Danmark sitter Klaus Lohr Pedersen og fra Norge er det Inger Ivarsrud og Ellen Spørck Gabriel.

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling

Medlem

NFR er en antroposofisk gruppe på saklig grunn. Det koster 50 kr  å være medlem og man må være medlem for å søke om forskningsbidrag.

For å bli medlem betal 50 SKR til svensk plusgiro konto: 468128-4.

IBAN: Se 56  95000099604204681284    BIC    NDEASESS

Postadresse c/o Lars Kjellenberg, Vadsbrov.8,  153 36 Jarna, Sverige.

og send ditt navn, adresse og mailadresse til adressen under.

 

Møtepunkt

Nordisk Forskningsring for Biologisk-dynamisk jordbruk (NFR) møtes i tilknytning til Nordisk biodynamisk Forum, som har sitt årlige møte i november. Man kan også bli medlem på møtet.

I år holdes Nordisk Biodynamisk Forum på Fokhol Gård i Stange den 20.-22.november.

 

Søknad

Du kan skrive en side. Du må være medlem i NFR og være tilknyttet arbeidet med biodynamisk jordbruk i Norge.

Dersom du får søknaden innvilget, forventes det også en kort rapport etter avsluttet arbeid.

 

Søknaden merkes “NFR” og sendes ellen.s.gabriel@gmail.com eller pr. post til:

Nordisk Forskningsring

Att. Ellen Spørck Gabriel

Bygdøy alle 57

0265 Oslo

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1.mars 2015.

Avgjørelsen blir tatt cirka en måned etter fristen og kan ikke ankes.

 

Se mer informasjon på http://hem.bredband.net/BDForsk/index.html