Søk midler fra Nordisk Forskningsring 2018

Utlysning NFR søknad 1 april 2018

Støtte til Biodynamisk forskning 2018

Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling kommer i mai 2018 til å dele ut

forskningsbidrag på inntil 30 000 SEK (svenske kroner).

Støtten vil tildeles prosjekt som søker å fremme den biologisk-dynamiske dyrkningen i

Norden. Bidraget kan gis til så vel planlegging, gjennomføring som rapportering av

forskningsprosjekt. Søknaden må være innkommet senest 1.april 2018.

Beslutning om tildeling kan ikke overprøves.

 

Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling sine representanter i Norge er:

Jasper Kroon og Ellen Spørck Gabriel (sekretær).

Ordfører er Klaus Loehr-Petersen fra Danmark.

 

I 2017 var det tre prosjekter som hver fikk støtte à kr 18 000.

Nordisk Forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk (NFR) ble opprettet i 1949.

Penger til biodynamisk forskning, 50 000 – 60 000 SEK har kommet til NFR i april.

 

Utlysningsfrist

Utlysningsfrist 1.april 2018.

 

Møtepunkt

Nordisk Forskningsring for Biodynamisk Odling (NFR) møtes i tilknytning

til Nordisk Biodynamisk Forum, som har sitt årlige møte i november. Årsmøtet finner sted på våren. I 2018 blir det årsmøte i NFR den 23.mai i Oslo.

 

Den 17-19.november var det Nordisk Biodynamisk Forum i Finland, med tema preparater. Veterinær Wilbert Beyer ledes oss gjennom kuas anatomi, holdt spennende foredrag og ledet debatt. Det var over 40 deltagere, mange deltagere fra Finland, 7 fra Danmark, 9 fra Norge, 6 fra Sverige og 9 fra BINGN.  Neste Forum blir i Danmark november 2018.

 

For å bli medlem i Nordisk Forskningsring betal 50 kr, til din biodynamiske forening merk betalingen NFR.

Og send ditt navn, adresse og mailadresse til adressen under.

 

Søknad:
Skriv en side. Søknaden Merkes NFR og sendes ellen.s.gabriel@gmail.com

Kriterier:

Du må være tilknyttet arbeidet med biodynamisk jordbruk i Norden.

Dersom du får søknaden innvilget, ventes det også en kort rapport etter avsluttet

arbeid, som kan publiseres i de biodynamiske tidsskrifter i Norden.

 

Send søknaden til:                                       

Nordisk Forskningsring                                             ellen.s.Gabriel@gmail.com

Att. Ellen Spørck Gabriel

Bygdøy alle 57, 0265 Oslo, Norge                            se mer info på biodyn.se