Skogdag 1. juni -19 i Andebu

NATURNÆRT SKOGBRUK, ER DET FRAMTIDA?

Vi ser på skogens økologiske grunnlag, og aspekter av naturnær skogskjøtsel samt utforske skogen som vesen.

Program:
10.00-12.00 Velkomst og innføring
12.00. Gå til skogen
12.30 Bål. Ta med mat og drikke.
13.30-16.00 Vandring gjennom skogen.
16.00 Avslutting i skogen.

Armin Kollert fra Vidaråsen Camphill vil lede oss gjennom dagen.
Han er utdannet ved Michael Hahn og har studert forstvitenskap og skogsøkologi i Tyskland og har jobbet som skogsforvalter i den Bayeriske skogsforvaltning. Han var initiator av Arbeidskrets biologisk – dynamisk skogspleie i Tyskland.

Kurset er gratis og det er bare å møte opp på adressen Landsbyveien 34,
3158 ANDEBU