Seminardag: Kretsløpsjordbruket – kunnskap og praktiske erfaringer


En seminardag for praktikere og fagfolk om kretsløpsjordbruk og hvordan vi kan jobbe lokalt for et mer bærekraftig landbruk.

 

Tid:  Onsdag 19.november fra klokka 10.30 – 16.00

Sted: Skjølberg Søndre Gård i Orkanger

Pris: 150 ,- per pers inkl lunsj

 

Arrangør: Skjølberg Søndre i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening

Medarrangører: Norsk Landbruksrådgivning og Landbrukskontoret

 

 

PROGRAM

 

10.30  Kaffe og ”registrering”

11.00  Velkommen v/Biologisk-dynamisk Forening og Skjølberg Søndre Gård

11.15 Kretsløpsjordbruk i sammenheng med miljø-, klima og ressursforvaltning

Emil Mohr, Debio

12.00  LUNSJ laget på gården

13.00  Humus – jordas sorte gull

Berit Swensen, Vital Analyse

14.00  Vandring på gården

Bonde Carl Erik Østlund

15.00  Om kretsløpsjordbruket og lokale utfordringer og muligheter

Samtale om hvordan bønder, landbruksrådgivingen og andre landbruksaktører kan jobbe lokalt med et kretsløpsbasert jordbruk

 

Kontaktpersoner:

Carl Erik Østlund, carlskjolberg@gmail.com, 902 53 425

Påmelding til helene.austvoll@biodynamisk.no, 980 35 330 innen 12. November