Seminar: Rå melk – den 7.mars på Landbrukets hus

Norsk Gardsost arrangerer åpent møte med tema;

Hva skal til for å kunne selge rå melk lovlig i Norge?

Facebook-event

Program for dagen:
kl 12 – 13 Ton Baars – Raw milk institute: Foredrag om helseeffekter og kvaliteter ved rå melk. Hvilke tiltak er gjort i Tyskland og andre europeiske land for at man kan selge rå melk?
13-13.30 Spørsmål og innspill fra salen

13.30-14.00 Kaffe, kaker og beinstrekk

14-16 Følgende er invitert til å komme med innlegg:
· HOD Helse og omsorgs departementet/Folkehelseavdelingen/Mattilsynet: Regler for salg av råmelk i Norge i dag og hva skal til for et lovlig organisert salg av rå melk i fremtiden? Hvordan imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en best mulig måte?
· Oikos – ved Ragna Kronstad, freelancer og ressursperson for Oikos: Hvorfor merker vi nå en økt etterspørselen etter rå melk og hvem er forbrukeren/hvem er det som etterspør?
· Biologisk-dynamisk forening– «Hvordan kan vi på best måte imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en trygg måte»? ved Markus Koot
· Innlegg fra forbruker – “Hvorfor vil vi har rå melk for salg i Norge?”
· Innlegg fra melkebonde Arild Grøndahl, Grøndalengård: «Hvordan kan vi som melkebønder på best måte imøtekomme den økte etterspørselen etter rå melk på en trygg måte»
· Melk.no, Matmerk og faglaga ved Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget er invitert til å komme med innlegg

Veien videre – åpen debatt: – hva bør gjøres og hvem gjør hva?
Møteleder: Gunnar Waagen
Velkommen til en konstruktiv og spennende debatt!