Seminar: Gårdbasert frødyrking og sortsutvikling

Det er stor og voksende interesse for grønnsaksforedling i Norge, men dessverre er mye av det mangfoldet av grønnsaker vi en gang hadde gått tapt. Derfor er det på tide å samle kreftene for å ta tak i grønnsaksforedlingen i Norge.

Nå arrangerer Oikos i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning SørØst, Solhatt og Biologisk-dynamisk Forening kurs i gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge. Kurset vil gi en innføring i praksis og teori for praktiserende grønnsaksdyrkere. Kurset holdes 8. – 9. august på Fokhol Gård på Stange.

solhatt-5Foto: Solhatt.no

 

Behov for kunnskap

Målet er å komme i gang med deltakende planteforedling i grønnsaker, men først må kunnskapsgrunnlaget på plass. Med dette helgeseminaret vil vi legge grunnlaget for framtidig sortsutvikling i grønnsaker tilpasset norske forhold. Bestøvningsbiologi, frø-seleksjon og frø-dyrking vil stå i sentrum. Det blir markvandringer, teoribolker, paktiske øvelser og erfaringsutveksling.

Helgeseminaret forbeholdes gartnere som er aktivt engasjert i grønnsaksdyrking for salg og til andelslandbruk, Camphill-landsbyer og relevante utdanningsintutisjoner som er engasjert i grønnsaksdyring. Det er en forutsetning at de som deltar ønsker å være med i et videre arbeid for deltakende planteforedling.
Program

Lørdag 8. august

11.00: Ankomst, registrering og tidlig lunsj

12.00: Velkomst, presentasjon og innledning til seminaret, ved Regine Andersen, daglig leder Oikos – Økologisk Norge

12.30: Avmarsj til Alm Østre

13.00: Første markvandring, på Alm Østre: Frødyrking i praksis, friland, ved Jasper Kroon, Fagsjef, Solhatt

15.00 Kaffe på Fokhol

15.30: Grunnleggende bestøvningsbiologi og frødyrking som grunnlag for sortsutvikling, ved Hans Gaffke, Rådgiver økologisk, Norsk Landbruksrådgivning SørØst

17.00: Hvilke egenskaper ønsker vi hos grønnsakene? Ved frødyrker Kerstin Pålsson, Frilund gård, Bjørkelangen

18.00: Pause, Middag

20.30: Samtale: Hva er det som fascinerer oss med disse frøene? Ved Regine Andersen
Søndag 9. august

09.00: Kriterier for planteseleksjon, med praktiske øvelser innen gulrot og brokkoli, ved Hans Gaffke og Jasper Kroon
10.00: Andre markvandring, på Moløkka gård: Frødyrking i praksis, tunell. Ved Jasper Kroon

12.00 Oppsummering av seminaret, tilbakemeldinger, veien videre. Ved Regine Andersen

12.30: Lunsj og avreise fra Fokhol.

NB: Begrenset antall plasser – påmeldingsfristen er 15. juni!

Mer informasjon om påmelding Gårdsbasert frødyrking – seminarinvitasjon

 

 

Om innlederne

Jasper Kroon har gjennom firmaet sitt Solhatt Økologiske Hagebruk tilegnet seg kunnskap om grønnsaksfrøavl og har tatt over sortsansvaret for en rekke norske grønnsakssorter som har ligget brakk i en årrekke. I tillegg jobber Solhatt med å få godkjent flere norske bevaringsverdige- og tradisjonssorter for opptak på offisiell norsk sortsliste.

Hans Gaffke er rådgiver innen økologisk grønnsaks- og kornproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Han har tatt videreutdanning innen økologisk grønnsaksforedling i regi av tyske «Kultursaat» og arbeider med praktisk planteforedling innen ulike grønnsaksslag på eget småbruk.

Kerstin Pålsson er biodynamisk frødyrker med bred erfaring innen både kommersiell og annen frøproduksjon av grønnsaker og blomster. Hun arbeider på Frilund Gård, Bjørkelangen.

Regine Andersen er daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, og har tidligere jobbet som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt med fokus på forvaltningen av plantegenetisk mangfold i landbruket og bønders rettigheter. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og representerer Oikos i flere internasjonale forskningsprosjekter om planteforedling i økologisk landbruk og regelverk knyttet til dette.
Seminaret blir gjennomført med støtte fra Landbruksdirektoratet og Norsk Genressurssenter.
Tekst: Markus Brun Hustad