Såkalender 2012

Biologisk-dynamisk Forening selger Såkalenderen for 2012. Kalenderen er en hjelp og en
inspirasjon for tusenvis av bønder, gartnere, hagefolk, birøktere, vinkjennere, bakere og andre interesserte i over 40 land.

Tror du at solenergi påvirker det som gror? Selvfølgelig! Uten solen er det ikke noe liv på jorden. Livsprosesser er rytmiske og ikke tekniske. Jorden er en del av et planetsystem. Jorden roterer på sin akse, og vi får en døgnrytme som mennesker, dyr og planter er tilpasset. Månen roterer rundt jorda og vi får månedsrytmen, med tolv måneder pr solår. Jorden går rundt solen og vi får våre årstider.

Mennesker har alltid lagt merke til hvordan månen påvirket vannet. Ikke bare ser vi dette ved flo og fjære, men også på nedbør, fiske og planter som vokser.

Gartneren Maria Thun begynte for mer enn 50 år siden å forske på om de kosmiske kreftene hadde innvirkning på plantene. Dette hadde Rudolf Steiner nevnt i Landbrukskurset. Hennes arbeid har blitt fulgt av forskere, og blir nå videreutviklet av hennes sønn, Matthias Thun.

Såkalenderen inneholder anbefalinger for når det er gunstig og ugunstig å så, luke, omplante og høste – og når det er godt å passe biene.

Såkalenderen brukes av både biodynamiske og økologiske bønder og av hageeeiere og birøktere. I tillegg er det også flere vinkjennere som bruker kalenderen, og som konstaterer at vin smaker best på fruktdager. Blomsterdager er nest best.

For veiledning for bruk av Såkalenderen, klikk her
For mer utfyllende informasjon om Såkalenderen, klikk her.

For bestilling av Såkalender 2012, kontakt idun.leinaas@biodynamisk.no
Pris pr såkalender er 120 kr. inkl. frakt