Regelverket rundt salg av upasteurisert melk på ny høring

Landbruksminister Jon Georg Dale har reagert på dommen mot Gustaaf Koot. Gustaf Koot fikk i vår en dom på 14 dagers betinget fengsel og en inndragning 50 000 kr for salg av upasteurisert melk fra gården sin. Koot har anket dommen.
Nå skal regelverket på ny høring. Dette kan åpne for salg av upasteurisert melk.

Her er noen artikler og informasjon i saken:

www.regjeringen.no skriver:

Vil opne for avgrensa sal av upasteurisert mjølk direkte frå garden

«Regjeringa har bestemt å be Mattilsynet utarbeide og sende på høyring eit forslag om å innføre ei avgrensa opning for sal av upasteurisert mjølk direkte frå gard eller seter.

– Ei liberalisering av regelverket for sal av rå mjølk slik vi no foreslår, har vore ynskt av mange. Endringa vil vere positiv både for mjølkeprodusentar og for forbrukarar som ønskjer å handle mjølk direkte frå garden, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
Mattilsynet vil bli bede om å vurdere ei forskriftsendring som i større grad kan harmonisere norske reglar på dette området med det som gjeld i dei andre nordiske landa.
Helse- og omsorgsdepartementet har det faglege ansvaret for dette regelverket og vil utarbeide oppdragsbrev til Mattilsynet om forskriftsendringa.»

 

www.stortinget.no kan du lese Per Olaf Lundteigen sitt spørsmål til helse- og omsorgsministeren 11.08.2017: «Kan statsråden redegjøre for hvorfor behandlingen av forskrift om salg av rå melk og fløte stoppet opp i 2011, og for hvordan arbeidet med forskrift skal fullføres?»

 

Les her artikkelen fra Tønsberg Blad 18.8.2017

 

Les her artikkel fra Dagens Næringsliv 18.8.2017

 

Gustaaf Koot i NRK Radio Norgesglasset 3.8.2017