Redd økoskulen! – mobiliserer over hele landet

Kampanjen Redd økoskulen! satser nå på å mobilisere grasrota over hele landet lørdag 29. november. Denne dagen vil alle som støtter opp om skolen, trå til for å redde Norges eneste heløkologiske landbruksskole fra nedlegging.

 

Etter en vellykket Open dag på Sogn Jord- og Hagebruksskule, midt oppi flomkrisa forrige helg, satser kampanjen Redd Økoskulen! nå på en nasjonal mobilisering lørdag 29. november.

 

Mellom alle stoler

Sogn Jord- og Hagebruksskule er truet av nedlegging, fordi verken skoleeier Sogn og Fjordane eller staten vil stille med nødvendige investeringsmidler til de bygningsmessige oppgraderingene som skolen er pålagt å gjennomføre.

– Skolen faller mellom alle stoler, uttalte rektor Bjørg Fritsvold til Bondebladet nylig.

 

Landslinje

Skolen, som er landslinje for økologisk landbruk, gir utdanning til kommende økologiske agronomer. Skolen har både unge og voksne elever. Og elevene har i år strømmet til skolen fra hele landet. Også flere utenlandske elever har søkt seg til denne unike skolen midt i verdensarv-landskapet.

Kampanjen startet i oktober, med en kronerulling og Open dag på skolen forrige helg. Neste skritt er full mobilisering over hele landet.

Redd økoskulen! Kampanjemateriell - plakat - grasrotaksjon - produkter foto Spira Svendsen

Grasrotaksjon

Nå stiller den økologiske grasrota opp i alle landets 19 fylker.

– Det har vært like spennende hver gang jeg har ringt et nytt fylke, forteller en entusiastisk kampanjekoordinator Spira Svendsen til oikos.no.

– Hittil har det bare vært én person som ikke hadde hørt om ‘Redd økoskulen!’ fra før.

 

   Mange vil hjelpe

– Vår erfaring, etter å ha fått inn nærmere 65.000 kr på Open dag, er at det er mange som er glade for å hjelpe til. Vi har fått støtte både blant privatpersoner, organisasjoner og bedrifter, forteller Svendsen. – Nå satser vi på at alle som vil ha lokalprodusert økologisk mat i framtida, blir med og støtter oss .

 

Målet var ett arrangement i alle landets fylker lørdag 29. november. Men mange fylker er lange eller brede med store avstander.

 

Alle initiativer er velkomne

Svendsen oppfordrer derfor nå til flere initiativer. – Jo flere, jo bedre, sier hun. – Vi skal vise at hele landet ønsker et utdanningstilbud som skaper økologiske bønder.

 

– Det blir nå planlagt alt fra konsert og foredrag til matservering og markedsstand, kan en imponert og takknemlig kampanjekoordinator fortelle til Oikos.no.

– Andre muligheter kan være auksjon, loppemarked, kurs, filmvisning, åpen gård eller juleverksted.

Alt som er egnet til å informere om saken, samle inn penger til kronerullingen, trekke folk og/eller skaffe lokal pressedekning vil bli satt stor pris på.

Redd økoskulen! Kampanjemateriell - plakat - grasrotaksjon - produkter foto Spira Svendsen

    Produkter og materiell

– Elevene på skolen har laget en hel del «Redd økoskulen!-produkter», som vi kan sende til de som trenger det til       auksjons- eller utlodningskurver, forteller Spira Svendsen.

– Og vi bidrar selvsagt med promoteringsmateriell og pressestoff som alle kan bruke.

 

Sogn Jord- og Hagebruksskule skal reddes, men det er avgjørende at vi er mange som bidrar! avslutter kampanjens koordinator, Spira Svendsen.

 

 

Fylkesvis liste over planlagte arrangementer og mer informasjon til alle som ønsker å bidra med en lokal grasrotaksjon lørdag 29. november finnes HER

 

Inspirer gjerne flere til å sette i gang andre steder!

 

Facebook-arrangement med liste over alt som skjer finnes HER.

#reddøkoskulen  #økologisk

 

Grasrotaksjonen lørdag 29. november skal samle inn penger til kronerullinga for å redde Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Alle som vil gi støtte, kan selvsagt også fortsatt gi sitt bidrag HER