PLANTEARVEN-pris til Johan Swärd

Johan Swärd fra Gran på Hadeland har fått årets PLANTEARVEN-pris. Han fikk prisen for sitt omfattende arbeid med å undersøke egenskaper hos gamle kornsorter, og å sørge for at korn dyrkes og mel brukes av sorter som tidligere bare fantes som frø i frysebokser.

Johan Swärd er vår fremste pioner når det gjelder å undersøke egenskaper og ta i bruk de gamle norske og nordiske kornsortene. Kornsorter som gjennom hundreder og kanskje tusener av år er blitt utviklet og tilpasset våre vokseforhold er en viktig del av naturarven.
Juryen for prisutdelingen, Genressursutvalg for kulturplanter, skriver i sin begrunnelse at Johan Swärd er den mest initiativrike og utadvendte blant bønder som samler, tar vare på og sprer kunnskap om gamle kornsorter, og han bidrar betydelig til at denne delen av PLANTEARVEN brukes og er tilgjengelig for framtida.

Johan Swärd takket for prisen med å fortelle historien om svedjerugen, der noen få spiredyktige korn ble funnet og oppformert. Etterhvert fikk Johan korn til dyrking og det ble starten på interesse og et sterkt engasjement for gamle kornsorter.

Marked for mel av gamle sorter
Å finne kornsorter som er egnet for økologisk dyrking, og som gir stabile avlinger uavhengig av vær og vokseforhold har vært drivkraften bak Swärds engasjement. På gården Aschim Vestre, som han driver biodynamisk sammen med kona Kristin, har han i dag over 40 kornsorter, i produksjon eller til oppformering og prøvedyrking.

Johan har spesielt undersøkt de gamle sortenes ernæringskvalitet, innhold av antioksidanter, fordøyelighet, glutenkvalitet og bakeegenskaper. Over lang tid har han sammen med kolleger klart å bygge opp et marked for korn og mel av gamle sorter, og slik bidratt til at bruk av genetisk mangfold også kan gi lønnsom drift. Dyrking og salg av gamle kornsorter er etterhvert organisert i aksjeselskapet Økologisk spesialkorn AS, se lenke nedenfor.

Prisvinneren har etablert en egen bruksgenbank som også forsyner andre bønder med såkorn, og han driver utstrakt informasjons- og utviklingsarbeid for å fremme bruken av de gamle sortene. Blant annet har han de siste årene arrangert et stort antall seminarer og markvandringer, også i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening.

Ny rapport fra Fridtjof Nansens Institutt
En nylig lansert rapport fra Fridtjof Nansens Institutt omhandler plantemangfold i landbruket og bønders rettigheter i Norge. Her gis det en omfattende oversikt over hva Norge har oppnådd og hva som mangler på dette område, som basis for anbefalinger om tiltak. Rapporten tar utgangspunkt i Plantetraktatens bestemmelser på området, for omtale, se http://www.fni.no/news/111118.html.

Kilde: http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2011/paprisen
Artikkel fra D2 i sommer om Johan Swärd: http://www.dn.no/d2/d2mat/article2184764.ece
Dyrkning og salg av gamle kornsorter: http://www.spesialkorn.net/