Opptak av paneldebatten «En økologisk framtid?»

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av debatten 26.august ville partipolitikerne fortelle hvordan de så på miljøutfordringene i landbruket, hva deres partier har gjort for økologisk jordbruk og forbruk så langt, og hva de ville gjøre i neste stortingsperiode.

 

Se hele politikerdebatten her

 

For enkeltklipp, klikk her