Nordisk Forskningsring

Utlysning av BD forskningsbidrag på 10 – 30.000SKR.

 

Bidraget gis forskning som forsøker å fremme den biologisk-dynamiske dyrkningen i Skandinavia. Bidraget kan gis til såvel planlegging, gjennomføring som rapportering av forskningsprosjekt.

Nordisk Forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk (NFR) ble opprettet i 1949.

Penger til biodynamisk forskning, 50 000 – 60 000 SKR  har kommet til NFR i april.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.mars 2017.

Avgjørelsen treffes cirka en måned senere og kan ikke overprøves.

 

Styret

Fra hvert av de nordiske landene sitter 2 personer i styret. Fra Norge er det Inger Ivarrrud og Ellen Spørck Gabriel.

Fra Danmark er Klaus Lohr Pedersen er i 2016 blitt valgt som leder for Nordisk Forskningsring.

 

 

Møtepunkt

Nordisk Forskningsring for Biologisk-dynamisk jordbruk (NFR) møtes i tilknytning til Nordisk biodynamisk Forum, som har sitt årlige møte i november.

I 2016 var Nordisk biodynamisk Forum i Sverige.

 

Medlem

 

NFR er en antroposofisk gruppe på saklig grunn. Det koster kun 50 kr å være medlem. Ved å bli medlem støtter du spennende forskning på biodynamisk jordbruk!

Man må være medlem for å søke om forskningsbidrag.

I Norge kan du melde deg inn ved å betale kr.50,- til kontonr. 1254.05.04251 merket “NFR”. Send så ditt navn, adresse og mailadresse til ellen.s.gabriel@gmail.com

 

Søknad på forskningsbidrag : Skriv en side. Søknaden Merkes NFR og sendes ellen.s.gabriel@gmail.com.

Du må være medlem i NFR og være tilknyttet arbeidet med biodynamisk jordbruk i Norge.

Dersom du får søknaden innvilget, ventes det også en kort rapport etter avsluttet arbeid.

 

Send søknaden til: ellen.s.gabriel@gmail.com

eller

Nordisk Forskningsring

Att. Ellen Spørck Gabriel

Bygdøy alle 57

0265 Oslo

 

Se mer informasjon på:   http://hem.bredband.net/BDForsk/index.html