Nordisk Forskningsring lyser ut forskningsmidler

Nordiske forskningsringen for biodynamisk dyrking (NFR) er en ideell forening som ble stiftet i 1949. Foreningen består av et samarbeid mellom aktører innen det biodynamiske feltet i Norden som “gjennom bl.a. forsknings- og eksperimentelle aktiviteter, rådgivning og undervisning, ønsker å pleie og fortsette den impulsen som Dr. Rudolf Steiner ga på Agricultural Course i Koberwitz i 1924 ” (formålsparagraf).
Foreningen forvalter bidrag fra testamentfondmedlemmer.
Den nordiske forskningsringen gir økonomisk støtte til bl.a. planlegging, kontingenter og donasjoner, som distribueres til prosjekter som fremmer biodynamisk dyrking i Norden. Foreningens styre bestemmer fordelingen av støtten. Les mer på www.biodyn.se.
Søknad om prosjektstøtte fra Nordic Research Ring for biodynamisk dyrking
Implementering og rapportering av forskningsprosjekter, men også andre prosjekter som fremmer biodynamisk dyrking i Norden. Søkeren må ha tilknytning til det nordiske biodynamiske arbeidet.
En skriftlig søknad må sendes til NFR senest 1. april. NFRs søknadsskjema må brukes. Den kan lastes ned på www.biodyn.se eller fra sekretær Ellen Spørck Gabriel (se nedenfor) Svar på søknad kan forventes ca. 1. juni samme året.
Søkeren, som mottar prosjektstøtte, forventes å levere en skriftlig eller muntlig presentasjon av resultatene gjennom for eksempel en rapport, en artikkel i et nordisk biodynamisk tidsskrift eller en presentasjon på Nordic Biodynamisk Forum, som holdes årlig i november i skift i Norge, Finland, Sverige og Danmark.
Innholdet i søknaden
Søknaden om prosjektstøtte må bestå av omtrent to A4-sider og inneholde følgende informasjon:
* Formål
Hva skal oppnås gjennom prosjektet? (beskriv både overordnet og konkret)
*Bakgrunn
Hvorfor og på hvilken måte er prosjektet viktig?
Hva vet vi allerede om saken? (eget og / eller andres tidligere arbeid bør nevnes)
* Ressurser
Hvem / hva er planlagt å gjøre hva med hvilke midler? (beskriv så konkret som mulig)
*Gjennomføring
Når og hvor skal prosjektet gjennomføres? (vennligst relater beskrivelsen til ressurser)
* Åpne spørsmål
Hvilke etiske / praktiske spørsmål kan ev. identifisert med hensyn til mål, virkemidler og gjennomføring av prosjektet?
* Økonomisk estimat inkl. informasjon om beløpet det er søkt om fra NFR
Er det søkt støtte fra andre stiftelser eller bidragsytere? Har prosjektet mottatt penger fra andre kilder?
Merk: Den nordiske forskningsringen har begrensede midler. Bevilgninger kan derfor ikke forventes over SEK 20 000
Send søknaden innen 1. april til
Nordisk Forskningsring
Til. Ellen Spørck Gabriel, Bygdøy Alle 57, 0265 Oslo, Norge
ellen.s.gabriel@gmail.com.