Utlysning av midler fra Nordisk Forskningsring for biodynamisk dyrking

Nordisk Forskningsring for biodynamisk dyrkning kommer i april 2012 til å dele ut 2-3 forskningstilskudd på mellom
15 000 -20 000 SEK til hver.

Tilskuddet kommer til å gis til forskning som ønsker å fremme den biodynamiske dyrkningen i Skandinavia. Tilskuddet kan gis til plnlegging, gjennomføring eller rapportering av forskningsprosjekt.

Søknaden må være oss i hende senest 1. mars 2012. Avgjørelsen blir tatt innen en uke, og kan ikke klages på.

Send søknad til:
Biologisk-dynamisk forening
att. Nordisk Forskningsring
Hagegata 46c
0653 Oslo

eller til
ellen.s.gabriel@gmail.com