Nordisk Biodynamisk Forum november 2021

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Biodynamisk Forum og Nordisk Forsøksring..

Nordisk BD Forum arrangeres i Tampere, Finland  19-21 november 2021.
Det foregår på Ahlman høyskolen, Tampere.
Vedlagt program og påmeldingsinformasjon. Nordisk BD Forum Finland19-21nov 2021
Det er åpent for alle som er interessert i Biodynamisk jordbruk.
Det blir info fra de nordiske landene om deres BDF og arbeid,  og frivillig sauna.
Det blir også et åpent møte om Nordisk Forsøksring (NFR) og de siste som har fått bevilgning.
Ny søknadsfrist til NFR blir til våren 2022, 1.april.
Til nå er det påmeldt noen fra Danmark og jeg selv har tenkt å reise dit.
Håper å se noen flere fra Norge.
Vennlig hilsen styret i NFR
ved sekretær
Ellen Spørck Gabriel