Møte i Nordisk Forskningsring 19.november

Program:

16.00 MÖTE I NORDISK FORSKNINGSRING FÖR BIODYNAMISK ODLING

Plats: Vita Huset, Järna Kulturcentrum (f.d. Rudolf Steinerseminariets huvudbyggnad)

16.00-16.40: MÖTE FÖR MEDLEMMAR OCH INTRESSERADE OM NORDISK
FORSKNINGSRINGS NUVARANDE VERKSAMHET OCH FRAMTID.

Plats: Brasrummet, entréplanet till vänster Vita huset

 

DAGORDNING:

_Ordförande för mötet_

_Sekreterare för mötet_

_Justerare av protokoll_

Medlemslistan

Bekräftelse av beslut tagna på årsmötet i maj

_Val av ordförande i föreningen_

_Föreningens kommande arbetsområden och arbetssätt_

 

16.40-17.00: Kaffe och övergång till Stora salen i Vita Huset,
entréplanet till höger.

17.00-17.45: Föredrag :

BOKSLUT ÖVER 33 ÅRS FORSKNING OM BIODYNAMISK
ODLING (LARS KJELLENBERG)
(öppet för alla intresserade efter anmälan)

17.50-18.30: SAMTAL (MED INLEDNING):

BIODYNAMISK FORSKNING NU OCH INFÖR FRAMTIDEN.
VILKEN ROLL KAN NORDISK FORSKNINGSRING SPELA?
(öppet för alla intresserade efter anmälan)

18.30 KVÄLLSMAT

Alt 1. 18.30: _Kvällsmat i Kulturhuset (för deltagare i Nordisk
Forum)_

Alt 2. 18.30 till cirka 20.30: Fest i morotens tecken med anledning av
Lars Kjellenbergs nu godkända doktorsarbete.

(Ni som vill vara med på morotsfesten och inte redan anmält er gör
detta senast 12 november. Antalet deltagare är begränsat till de som
fått denna eller tidigare inbjudan. Ni som redan svarat behöver inte
anmäla er på nytt )