Midler til Biodynamisk forskning og utprøving

Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling

 

Information om ansøgning om forskningsmidler fra Nordisk Forskningsring 2019

Støtten vil tildeles prosjekt som søker å fremme den biologisk-dynamiske dyrkningen og forskning i Norden. Bidraget kan gis til såvel planlegging, gjennomføring som rapportering av forskningsprosjekt.

 

Søknaden må være innkommet senest 1. mai 2019                                            

Send søknaden til:

Nordisk Forskningsring

Att. Ellen Spørck Gabriel

Bygdøy alle 57, 0265 Oslo, Norge

ellen.s.Gabriel@gmail.com

 

Søknaden skal indeholde en side om projektets formål, aktiviteter, formidling og økonomisk overslag.

Du må være tilknyttet arbeidet med biodynamisk jordbruk i Norden.

Dersom du får søknaden innvilget, forventes det også en kort rapport etter avsluttet

arbeid, som kan publiseres i de biodynamiske tidsskrifter i Norden og på NFRs hjemmesiden www.biodyn.se

Med venlig hilsen

Nordisk Forskningsring

Klaus Loehr-Petersen – Ordfører

Ellen Gabriel – sekretær