Medlemskontingent – feil kontonummer

Til medlemmer i Biodynamisk Forening,
På medlemsgiroen som kommer i posten en av dagene er det desverre skrevet feil kontonummer. (Dette gjelder for dem som er ordinære medlemmer.)
RIKTIG KONTONUMMER ER. 1254 20 18486
Beste hilsen
Biodynamisk Forening