Medarbeidere søkes til Solborg Landsby

 

Camphill Landsbystiftelsen Solborg er et inkluderende levefellesskap basert på antroposofi.

Vi søker å erkjenne det åndelige i hverdagen slik at livet gir mulighet til menneskelig utvikling i samklang med naturen.

  

For et av våre familiehus søker vi etter 2 medarbeidere som kan ta ansvar for 3-4 beboere med spesielle behov og for husholdningen.

Stillingen som husansvarlige innebærer også å være teamleder for husets medarbeidere, og sammen sørger medarbeidere og landsbyboere for å skape en god og inkluderende stemning.

Huset er landsbyboernes så vel som medarbeidernes hjem

Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å skille arbeid helt fra lønn.

Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger. Man kan også be om å få dekket individuelle behov.  

Personlige egenskaper som vektlegges; løsningsfokusert, langsiktig perspektiv, fleksibilitet, interesse for mennesker og samtaler, beherske norsk.

 

Solborg er et leve og arbeidsfellesskap både for mennesker med psykisk utviklingshemming og for medarbeidere.

I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle, basert på gjensidig respekt og likeverd uavhengig av kultur, religion, kjønn, etnisitet eller funksjonshemning.

Omtrent femti mennesker tilhører Solborg fellesskapet.

Solborg ligger ca. en time nord for Oslo og grenser til Nord Marka, med utsikt til Randsfjorden og Norefjell.

Våre verksteder prøver å dekke behovene til landsbyen med det som blir produsert og det finnes for eksempel gård, skogsdrift, matlagingsgrupper, gartneri, urtegruppe, bakeri og et veveri i landsbyen.

Landbruket er drevet etter biodynamiske prinsipper

Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, kan du finne på våre web sider; http://www.camphill.no/hjem/

 

Søknadsfrist: 20.11.2015. – Tiltredelse desember 2015 eller etter avtale.

Søknad med CV sendes per post til:

Solborg Camphill, medarbeidermandatgruppen v/ Lise Anette Molberg Flaten

Solborgveien 12. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 0047 970 05 386 E-post: solborg@camphill.no